Szukaj...
Logowanie

Zaloguj się lub załóż konto

Login: Hasło:
Marek Stożek Pro-Arbo

Zobacz
Statystyki strony

7 Ud8 ż94 ycc9 tf9 kb1d occ w4c n6 i5 kc ó38 wc6a d1b z6 a8 r8 ee jae ecb4 s1b t9 rfcc o87 w16 a36 nb y43 c0ad h: 1156

3a9 O9 df52 w0 i1b e6 debc z8a7 i8 n: 256978

05 W0 i2 z3 y9 t4 ó31 w1f7 ecf0 k: 309

03 W5 p15 ieb sc0 ó052 w6b f6 na7 a3 00 b11e l7c ofba gbc9 u: 24

Online

0c Waa4 scac z96 y0 sa ta k4d i06 c8 hf 93 Od n60 l2 i66 nd6 e: 1 (1 1c M3 of b7c idf l734 e, 0 4 Dae5 eb s3 ka9 t0e1 offd p)

8 G6 oe7 śd7a cd7 i: 0

e6 U6 ża5d yd18 t1d kc od54 wb0 nb32 ia69 k4 óa w: 1

Tagi
skontaktowaćLista NAPNAP wizytownik
  
Nazwa:Dom Seniora SilesiaMED
Miasto:43-438 Brenna
Adres:Wyzwolenia 38
NIP:-
REGON:-

SilesiaMED to placówka dla osób starszych, dom spokojnej starości dla seniorów, jaki zapewnia pensjonariuszom opiekę 24h/dobę. Zapewniamy opiekę a także nowy, dający ulgę poziom codziennego życia, wypoczynku, rehabilitacji i aktywizacji dla osób w późnym, ciężko chorych i z niepełnosprawnościami.

 

Firma może zaoferować:
dom spokojnej starości śląsk -Misją SilesiaMED jest danie osobom starszym placówki poprawiającej standard życia a także konieczną opiekę medyczną.
prywatne domy opieki śląskie -Pensjonat seniora SilesiaMED daje seniorom placówkę poprawiające jakość życia oraz konieczną opiekę medyczną.
ośrodki dla osób starszych -Wybierając nasz dom dla osób starszych masz gwarancję profesjonalnej opieki nad seniorami przez 24h/dobę

 

7e5 Da39 a239 n27e ea 5 m623 af6 j407 ą3b5 20a c3 hc0 ac re a1a k9df t1 eafa r poglądowy, af a9ab k3 t17b u7 af08 l9bc n269 oc7e śb ć2 97d d71 ad n23 y82 c2 ha80 15a sd p0 r5 adc w58c dd ź w bazie CEIDG